Stichting

De Stichting Cultuur Landgoederen Zundert is opgericht bij notariële akte, verleden voor notaris Mr M.A.W. Rombouts van Van Gogh Notarissen te Zundert op 5 december 2017. De stichting beoogt het organiseren van, dan wel een podium te bieden voor culturele uitingen voor een breed publiek op de in de Gemeente Zundert aanwezige landgoederen, en hiermee een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de gemeente Zundert en bedoelde landgoederen toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Gegevens stichting

Naam
Stichting Cultuur Landgoederen Zundert

RSIN/fiscaal nummer
8582.11.774

Juridisch adres
Meirseweg 8, 4881 DJ  Zundert

Secretariaat
Meirseweg 8, 4881 DJ  Zundert

Telefoon secretaris
076 – 597 1146    of   06 – 51 58 54 15

Doelstelling en beloningsbeleid
Zie statuten ( download hier)

Beleidsplan
Download hier

Jaar- en financieel verslag 2018

Bestuurssamenstelling:
Ad de Klerk, voorzitter

Jack Roelands, secretaris penningmeester

Helma Braat, communicatie

Jolanda van Hasselt
René Renne
Mariëtte Veraart