De door ons georganiseerde activiteiten kunnen uiteraard niet plaatsvinden zonder medewerking en toestemming van de eigenaren/beheerders van de landgoederen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Onze dank gaat dan ook uit naar: