Vooraankondiging: 150ste geboortejaar Henriette Roland Holst

In 2019 is het 150 jaar geleden dat Henriette Roland Holst werd geboren (24-12-1869). Gedurende het jaar zullen wij daar op verschillende momenten bij stil staan. Zodra het programma voor een bepaalde datum of weekend definitief ingevuld is zullen we dat op deze website vermelden.

U mag alvast de volgende data in uw agenda noteren:

Zaterdag 13 en zondag 14 april:

  • Poëzievoordrachten van werk van Henriette Roland Holst en haar tijdgenoten, van gasten van het echtpaar Roland Holst op de Buissche Heide en van de voordrachtskunstenaars zelf.
  • Muziekuitvoeringen van werk van de componisten Rudolf Escher, Erik Lotichius en Bertus van Lier, die als gast van Henriette en Richard op de Buissche Heide hebben verbleven, alsmede van werk van tijdgenoten van hen.
  • Lezingen/presentaties van o.a. Lieske Tibbe, Jacques Wallage, Lia Voermans, Wim Voermans en Elsbeth Etty.
  • Expositie van werk van Henriette Roland Holst.
  • Expositie van werk van Richard Roland Holst en Deborah Duyvis.

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober:

  • Lezing o.a. van Herman van Rompuy, voormalig premier van België en voormalig voorzitter van de Europese Raad en groot bewonderaar van Henriette Roland Holst.
  • Overige nog nader in te vullen activiteiten.

Dinsdag 24 december (150ste geboortedag)

  • Nog nader in te vullen activiteit.